• Telekomunikace
  • Zemní práce
  • Telekomunikace - Optické sítě
  • Veřejné osvětlení
  • Strojní podvrty
  • Stavební práce

Zakom s.r.o.

Nová provozní budova společnosti

Od března 2012 se společnost Zakom přestěhovala do nové provozní budovy v ulci Za Nádražím 2654, Písek