• Telekomunikace
 • Zemní práce
 • Telekomunikace - Optické sítě
 • Veřejné osvětlení
 • Strojní podvrty
 • Stavební práce

Telekomunikace

Vytyčování sítí

Vytyčování podzemních telekomunikačních sítí společnosti Telefonica O2 na základě vyjádření a technické dokumentace správce podzemních sítí v lokalitách.

Okresy:

 • Písek
 • SrakoniceOkresy:Písek, Srakonice, Tábor, Prachatice, České budějovice
 • Tábor
 • Prachatice
 • České budějovice

 

Vytyčování podzemních telekomunikačních sítí ostatních majitelů či správců, kteří nemají tuto činnost v náplni služeb dle jejich technické dokumentace.

Jsou to:

 • Vnitřní podzemní sítě v průmyslových objektech
 • Liniové sítěHledačka podzemních vedení

 

Ceník vytýčení sítí :

Vytýčení sítě - 1 hodina 800,- Kč
Další započatá hodina vytyčování 300,- Kč
Doprava km /12,- Kč

 

 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Liniové telekomunikační sítě

Stavba a montáž nových podzemních i vzdušných sítí metalických a optických dle projektu dodaného investorem akce.

Překládky stávajících podzemních a vzdušných sítí metalických i optických vyvolané stavební činností či změnami územních plánů.

Uvedené stavby provádíme kompletně včetně dokumentace dle norem ustanovených pro tyto činnosti v telekomunikacích.

ČSN 73 6005Sloupkový telekomunikační rozvaděč pro metalické sítě.

 • Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

TPP 2001

 • 1,2,3,4 Technické předpisy pro výstavbu tel. sítí.

TSM 2096

 • 1,2 Geodetické zaměření stavby + schéma.

Zakom s.r.o. zajistí protokolární předání ukončené akce správci či provozovateli telekomunikační sítě.

 

Vnitřní Slaboproudé rozvody

Stavba a montáž nových a rekonstrukce stávajících slaboproudých rozvodů v budovách.

Strukturovanou síť s koncovými rozvaděči v patřičných kategoriích.

Uvedené stavby provádíme kompletně včetně dokumentace dle norem ustanovených pro tyto činnosti v telekomunikacích.

ČSN 73 6005Datový rozvaděč “RACK“

 • Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

TPP 2001

 • 1,2,3,4 Technické předpisy pro výstavbu tel. sítí.

TSM 2096

 • 1,2 Geodetické zaměření stavby + schéma.

Zakom s.r.o. zajistí protokolární předání ukončené akce správci či provozovateli telekomunikační sítě.

 

ůdržba telekomunikačních sítí

Rekonstrukce podzemních i vzdušných telekomunikačních vedení po haváriích, cizích zásazích či přírodních katastrofách.

Zaměřování a odstraňování poruch na kabelových vedení způsobených provozem či ostatními vlivy.

Opravu a doplnění technické dokumentace na opravených liniových vedeních.

Operativnost zásahu firmou ZAKOM s.r.o. je stanovena naléhavostí jednotlivých případů poruch a sjednává se se spávcem či provozovatelem sítě.